Home Page
Dispečerské centrum
Zásahová jednotka
Vozidlový modul
GPS
Přenosové cesty
Objednávka
Kontakty
Dotazník
Ceník

Máte nějaký dotaz?
Rádi Vám ho zodpovíme
SKYGUARD.cz
Systém pro vyhledávání vozidel
pomoc.jpg (1227 bytes)

Skyguard
Home Page

Provozovatel systému:
Bezpečnostní agentura Život

  Sky GUARD je systém, který pomáhá efektivním a vysoce spolehlivým způsobem řešit jeden z aktuálních problémů současné moderní společnosti. Tímto problémem je sledování a zabezpečení dopravních prostředků, samozřejmě v první řadě osobních, nákladních a speciálních aut a autobusů.

Systém zajišťuje u automobilů, které jsou do něj začleněny:

  • okamžité ohlášení narušení (neoprávněného vniknutí) nebo odcizení
  • možnost v každém okamžiku určit s přesností +/- 50 m v 95% času jejich polohu, směr a rychlost pohybu
  • zjištěné údaje ukládat a vyhodnocovat, takže o každém automobilu je možno okamžitě nebo kdykoliv později určit míru dodržení plánované trasy a zastávek, volit jinou organizaci dopravních úloh s ohledem na nejefektivnější využití vozového parku apod.
  • kontrolu provozních parametrů vozidla
  • okamžitou reakci na nenadálé technické, dopravní a bezpečnostní situace.

  Pro uživatele služeb SKY GUARD nebude bez zajímavosti, že kromě ryze praktických služeb se jim naskýtá možnost uplatnit slevu na pojistném u vybraných pojišťoven.

  Důležitou součástí služeb poskytovaných systémem SKY GUARD je spolupráce s výjezdními skupinuami smluvních bezpečnostních agentur na celém území ČR. Tato spolupráce zaručuje vysokou pravděpodobnost zajištění odcizených věcí a vozidel, případně dopadení pachatelů.

  Aby bylo za všech okolností zabezpečeno plnění poslání systému SKY GUARD, je nutná bezchybná funkce všech jeho složek, kterými jsou:

  • družicový systém pro určování polohy - GPS, který je tvořen soustavou geostacionárních družic, vysílajících a přijímajících signály, jejichž vyhodnocení mikropočítačem ve vozidle slouží k určení přesné zeměpisné polohy, nadmořské výšky, směru a rychlosti pohybu
  • vozidlový modul, složený z přijímací a vysílací jednotky, vyhodnocovací jednotky a navigační jednotky. Modul zajišťuje komunikaci s GPS, s dispečinkem, s poplachovým zařízením auta, vyhodnocuje získané informace a plní instrukce z dispečinku
  • dispečerské centrum, vybavené výkonným počítačem se zabudovaným mapovým podkladem k vyhodnocování údajů o poloze a pohybu vozidla, disponující softwarovým vybavením k realizaci zásahů na vozidle v krizových situacích,
  • zásahová jednotka, personálně a technicky vybavená k přijetí příkazu a neprodlenému provedení zásahu, směřujícího k sledování a zadržení napadeného nebo odcizeného vozidla,
  • přenosové cesty, zajišťující trvalé a kvalitní spojení mezi sledovanými vozidly, dispečerským centrem a zásahovými vozidly, jsou tvořeny prvky sítě GSM. (Komunikace mezi GPS a sledovanými vozidly je realizována signály vysílanými družicemi a přijímanými přijímačem vozidlového modulu).

 

 

 

 

 

 

Počítadlo